086-321-9172
goldenpaint2010@gmail.com
บริการของเรา
 บริการงานทาสี ภายนอก ภายใน
 บริการทาสีโครงหลังคาเหล็ก
 บริการงานพ่นสีเทคเจอร์ (Texture)
 บริการงานระบบกันซึม Water Proof พื้นดาดฟ้า
 บริการงานทาสีหลังคากันความร้อน
 บริการงานทาสีอีพ็อกซี่
 บริการงานซ่อมรอยแตกร้าวของอาคาร
 บริการงาน Skin Coat ภายนอก ภายใน
 บริการงานยิง PU Sealant
 ทีมงานโรยตัว ที่มีประสบการณ์ และช่างผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน
 มีการรับประกันผลงานและใส่ใจในทุกรายละเอียด

Today
4


This Month
141


Total
6,577

Copyright : 2015 Goldenpaint.co.th
Designed by Cw.in.th